KIEROWNICTWO


Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej

w Garwolinie

garwolin_brygpoprawionyjpg

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Tuszowski

 

Z-ca Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Garwolinie

Tomek12jpg

st. kpt. mgr inż. Tomasz Biernacki


Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału Operacyjnego


mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kacprowicz
kkacprowicz@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 26

mł. specjalista


kpt. mgr inż. Sebastian Świąder

sswiader@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 26


st. technik

ogn. mgr inż. Zofia Piekarska

zpiekarska@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 26


Samodzielne Stanowisko ds. finansów

Główna Księgowa


ogn. mgr Beata Polak
bpolak@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 29


Sekcja Organizacyjno - Kadrowa
Kierownik Sekcji

mł. bryg. mgr Marek Włodarczyk

mwlodarczyk@kpgarwolin.pl

25 682 22 88 w 27

Specjalista ds. Kadr

mgr inż. Aneta Rudnicka
arudnicka@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 24

Sekcja Kwatermistrzosko - Techniczna

Kierownik Sekcji


kpt. Marek Makulec
mmakulec@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

Specjalista ds. Technicznych

mgr Monika Piesiewicz
mpiesiewicz@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 30

Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

Kierownik Sekcji


mł. kpt. inż. Piotr Filipek
pfilipek@kpgarwolin.pl
25 682 22 88 w 28 


specjalista