KONTAKT


Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Garwolinie
08-400 Garwolin ul. Targowa 2A

TEL. 25 682 22 88, 25 682 22 89, FAX. 25 682 42 26

email: garwolin@mazowsze.straz.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
TEL. 25 682 34 48

Telefony alarmowe 998, 112 


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Garwolinie lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Garwolinie 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań dwa razy w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 - 16.00; czwartek w godz. 15.30-16.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem.